Καλέστε μας στο +358503460770 ή paskalis1@gmail.com

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - Franchising

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η εταιρεία Eleloughouses-Wildandfree.gr στοχεύει να αναπτύξει μελλοντικά πλήρες δίκτυο προώθησης των προϊόντων της σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία έχει την διανομή για την Ελλάδα:
- Προκατασκευασμένα και ξύλινα σπίτια,
- Σπίτια κήπου
- Μικρά εξοχικά
- Έπιπλα κουζίνας, διάφορα έπιπλα & Αξεσουάρ

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - Franchising

Η μέθοδος με την οποία θα αναπτυχθεί η εταιρία μας Eleloughouses-Wildandfree.gr είναι το σύστημα franchising. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αλυσίδα των καταστημάτων Eleloughouses-Wildandfree.gr Franchising, είναι η πρώτη και μοναδική αλυσίδα στα προκατασκευασμένα και ξύλινα σπίτια, και υπόλοιπο εξοπλισμό σπιτιού άριστης ποιότητας.
Το franchising ορίζεται ως "η χορήγηση άδειας από ένα πρόσωπο τον franchiser σε ένα άλλο τον franchisee ο οποίος δίνει το δικαίωμα στον τελευταίο να συναλλάσσετε με το όνομα /λογότυπο του πρώτου και να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο πακέτο franchise που αποτελείται από όλα τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία που θα βοηθήσουν τον επιχειρηματία να δημιουργήσει και να λειτουργήσει μια επιχείρηση σε μια προκαθορισμένη βάση".
Το Franchising αποτελεί την πιο αποτελεσματική μέθοδο ανάπτυξης μιας επιχείρησης τόσο από την μεριά του επιχειρηματία -που αναπτύσσεται- όσο και από την μεριά του επενδυτή. Μέσο του συστήματος Franchising ο Αδειούχος δημιουργεί μια σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα χωρίς να ξοδέψει χρόνο και χρήμα στην έρευνα των θεμάτων που σχετίζονται με την κατασκευή, τη λειτουργία και τον έλεγχο της επιχείρησής του. Ταυτόχρονα κάνει χρήση όλης της γνώσης που έχει αποκτηθεί από την υφιστάμενη πρακτική εφαρμογή σε όλη την αλυσίδα Eleloughouses-Wildandfree.gr. Στην ουσία ο Αδειούχος "αγοράζει" την επιχειρηματική εμπειρία, την τεχνογνωσία και όλα τα απαραίτητα εφόδια που κάνουν μια επιχείρηση επιτυχημένη.
Επιπρόσθετα, απολαμβάνει του πλεονεκτήματος της ευρείας γνώσης του σήματος Eleloughouses-Wildandfree.gr μέσο Internet και της καλής φήμης που το συνοδεύει.
Με το Franchising ο Αδειούχος ελαχιστοποιεί πρακτικά τον κίνδυνο (το ρίσκο) της επένδυσής του, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σ' έναν οργανισμό που είναι ισχυρότερος, από μια μικρή μεμονωμένη μονάδα. Έτσι απολαμβάνει έμμεσα τα οφέλη της διαπραγματευτικής δύναμης ολόκληρης της αλυσίδας και όλων των άλλων πλεονεκτημάτων που προσφέρει ένα ισχυρό δίκτυο. Επιπλέον, και παρ' όλο ότι ο Αδειούχος βρίσκεται μέσα στο δίκτυο, είναι "αυτόνομος" ιδιοκτήτης της επιχείρησής του, με το κίνητρο, αυξάνοντας την προσπάθεια, να μεγιστοποιεί και τα κέρδη του. Η Εταιρεία συγκεντρώνει το μέγιστο υλικό πληροφόρησης και το διοχετεύει πίσω στα καταστήματα Eleloughouses-Wildandfree.gr .
Έτσι ο Αδειούχος απολαμβάνει τα οφέλη της συνεχούς έρευνας Eleloughouses-Wildandfree.gr από πλευράς της Εταιρείας και την δυνατότητα πρόσβασης σ' ένα σύνολο πληροφόρησης που σε μια μεμονωμένη προσπάθεια δεν θα μπορούσε να το αποκτήσει . Το franchising αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και στην χώρα μας με ραγδαίους ρυθμούς. Σήμερα πάνω από 400 εταιρείες αναπτύσσονται με την συγκεκριμένη μέθοδο, ενώ ένας μεγάλος αριθμός επιχειρηματιών - περίπου 3.500 - λειτουργούν κάποιο franchised κατάστημα.
Η συγκεκριμένη μέθοδος ανάπτυξης μιας επιχείρησης ταιριάζει πολύ στον Έλληνα επιχειρηματία που θέλει να έχει την δικιά του επιχείρηση αλλά συχνά δεν κατέχει τις εξειδικευμένες γνώσεις που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει σωστά την επιχείρηση του. Το Franchising μπορεί να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στον Έλληνα επιχειρηματία, όπως το γεγονός ότι του παρέχει την ανεξαρτησία που θέλει, αλλά και συγχρόνως την απαραίτητη υποστήριξη σε όλους τους τομείς δραστηριότητας: την εκπαίδευση των υπαλλήλων και του ίδιου, τα προγράμματα marketing και πωλήσεων, τις καλύτερες τιμές προμηθειών και προϊόντων, την κατασκευή και σωστή διακόσμηση του καταστήματος του, τη συμμετοχή σε Εκθέσεις κλπ.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ

Οι όροι συνεργασίας μεταξύ εταιρίας και αδειούχου κατοχυρώνονται με συμβόλαιο στο οποίο περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις αλλά και τα δικαιώματα και των δύο πλευρών .
Με το σύστημα Franchising, η εταιρία παραχωρεί :
1. To δικαίωμα της εμπορικής χρήσης του σήματος Eleloughouses-Wildandfree.gr
2. Την επωνυμία , τον διακριτικό τίτλο του καταστήματος και των εμπορευμάτων Eleloughouses-Wildandfree.gr
3. Την τεχνογνωσία που κατ' αποκλειστικότητα κατέχει η εταιρία .
4. Την επιχειρηματική οργάνωση που έχει δοκιμαστεί και έχει αποδειχθεί επιτυχημένη.
5. Την προμήθεια των εμπορευμάτων του καταστήματος.
6. Την αποκλειστικότητα των εμπορευμάτων που εισάγει στην πόλη ή την περιοχή του δικαιούχου.
7. Την βοήθεια στην σωστή επιλογή τοποθεσίας του καταστήματος, από εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό.
8. Τη μελέτη διακόσμησης και επίπλωσης του καταστήματος Eleloughouses-Wildandfree.gr.
9. Την παροχή του συγκεκριμένου εξοπλισμού .
10. Την εκπαίδευση τόσο του franchisee όσο και του προσωπικού του στο αντικείμενο, στην πώληση και στην εξυπηρέτηση του πελάτη .
11. Την εκπαίδευση στο αντικείμενο, στην πώληση και στην εξυπηρέτηση του πελάτη.
12. Την ιδιαίτερη παρακολούθηση λειτουργίας του καταστήματος κατά τους πρώτους 6 μήνες .
13. Την συνεχή υποστήριξη από τις Κεντρικές Υπηρεσίες.
14. Το εγχειρίδιο σωστής λειτουργίας .
15. Την βοήθεια στην οργάνωση τοπικών προωθητικών προγραμμάτων (Local Store Marketing), προωθητικών ενεργειών και δημοσίων σχέσεων.
16. Την συνεχή ενημέρωση για τις εξελίξεις στην αγορά.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ

Οι υποχρεώσεις του δικαιούχου είναι:
1. Να αγοράζει τα είδη που εμπορεύεται αποκλειστικά από την εταιρία.
2. Να τηρεί την ενιαία τιμολογιακή πολιτική που θέτει ο Franchisor.
3. Να προωθεί ενεργά τις πωλήσεις των προϊόντων του συστήματος franchising .
4. Να συμμορφώνεται στον τρόπο διεξαγωγής των πωλήσεων του franchisor Eleloughouses-Wildandfree.gr
5. Να αναλάβει το κόστος κατασκευής της διακόσμησης και της επίπλωσης του καταστήματός του.
6. Να τηρήσει αυστηρά τις οδηγίες του franchisor για τη διαμόρφωση του καταστήματός του.
7. Να μην ασκεί αμέσως ή εμμέσως παρεμφερούς εμπορικής δραστηριότητας σε περιοχή στην οποία ανταγωνίζεται με τον franchisor ή με άλλο franchisee του δικτύου Eleloughouses-Wildandfree.gr.
8. Να διατηρεί την κοινή ταυτότητα και φήμη του δικτύου franchising Eleloughouses-Wildandfree.gr
9. Να είναι άνθρωπος δημιουργικός και με όρεξη για δουλειά .
10. Σε περίπτωση ομάδας επενδυτών, ένας τουλάχιστον θα πρέπει ν'απασχολείται αποκλειστικά και πλήρως με το κατάστημα Eleloughouses-Wildandfree.gr
11. Να συμμετέχει στην διαφημιστική προβολή των καταστημάτων Eleloughouses-Wildandfree.gr
12. Να διατηρεί πάντα το Eleloughouses-Wildandfree.gr σε άψογη κατάσταση (καθαρό τακτοποιημένο).
13. Οι προσωπικές του σχέσεις με τους πελάτες να είναι σε υψηλό επίπεδο .
14. Η προσωπική του ζωή και το ήθος του να μην προσβάλλουν ή μειώνουν το κύρος των Eleloughouses-Wildandfree.gr
15. Να τηρεί επακριβώς το εγχειρίδιο σωστής λειτουργίας.
16. Να επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων του καταστήματός του, των πωλουμένων προϊόντων και των λογιστικών του βιβλίων.
17. Να κοινοποιεί οικονομικές καταστάσεις προς τον franchisor και να πληρώνει εμπρόθεσμα τα συμφωνηθέντα ποσά.

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΕΙΟΥΧΟ

Όπως είναι προφανές , δεδομένου ότι η Εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης του Αδειούχου και του καταστήματος , οι ενέργειες που απαιτούνται από τον Αδειούχο είναι μεν περιορισμένες , καθόλου όμως ασήμαντες. Οι απαιτήσεις για την δημιουργία ενός Eleloughouses-Wildandfree.gr είναι τρεις:
1. ΑΚΙΝΗΤΟ
Ο Αδειούχος θα πρέπει να είναι ιδιοκτήτης , ή ενοικιαστής χώρου στον οποίο θα μπορούσε να δημιουργηθεί κατάστημα Eleloughouses-Wildandfree.gr.
Σημαντικό: Άδεια, βάσης και διαμορφώσει χορού είναι υποχρέωση του αδειούχου.
Η Εταιρία παρέχει συμβουλές για την επιλογή της περιοχής και του σημείου. Τέλος αξιολογεί τα υποψήφια καταστήματα και εγκρίνει το καταλληλότερο. Οι ελάχιστες προδιαγραφές χώρου- οικoπέδου για ένα κατάστημα Eleloughouses-wildandfree.gr είναι 2000 - 4000 m² τα οποία θα πρέπει να βρίσκονται σε εμφανές σημείο της πόλης ή κοντά σε δρόμους ευρείας κυκλοφορίας , και να έχουν πρόσοψη.
2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ο Αδειούχος θα πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια για τη χρηματοδότηση της επένδυσης. Στα καθήκοντα της εταιρίας περιλαμβάνεται και η διαπίστωση των οικονομικών δυνατοτήτων του υποψήφιου Αδειούχου.
3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Η εταιρία απαιτεί την αποκλειστική και πλήρη ενασχόληση του Αδειούχου με το κατάστημα Eleloughouses-Wildandfree.gr.
Έστω και αν δεν διευθύνει ο ίδιος το κατάστημα, απαιτείται το δικό του προσωπικό ενδιαφέρον και η ενασχόληση του με τα θέματα του καταστήματος.
Κάθε επαγγελματική ενασχόληση έχει τις δικές της ξεχωριστές ιδιαιτερότητες, και στα καταστήματα Eleloughouses-Wildandfree.gr απαιτείται η προσωπική συμβολή του Αδειούχου για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

ΣΥΜΒΑΣΗ FRANCHISING ELELOUGHOUSES-WILDANDFREE.GR

Συνεργασία ανάμεσα στην εταιρεία " Eleloughouses-Wildandfree.gr" και τον Αδειούχο οριστικοποιείται με την υπογραφή της Σύμβασης Franchising.
H Σύμβαση Αδειούχου Eleloughouses-Wildandfree.gr (5 χρόνια), με δυνατότητα ανανέωσης και προβλέπει όλα εκείνα που επιτρέπουν σε ένα κατάστημα Eleloughouses-Wildandfree.gr να λειτουργήσει, κάνοντας χρήση του σήματος, της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας, της τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης Eleloughouses-Wildandfree.gr τηρώντας τις αντίστοιχες προδιαγραφές, όπως αυτές καθορίζονται στα εγχειρίδιά του, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις συνεχώς εξελισσόμενες στρατηγικές πωλήσεων του συστήματος.

Μια οικογενειακή επιχείρηση με την επωνυμία «Eleloughouses-Wildandfree.gr», η οποία στοχεύει στην κατασκευή όλων των ειδών των ξύλινων εργασιών, τα τελευταία 26 χρόνια.

Επικοινωνια

Διεύθυνση : Rinteentie 6b66
Rovaniemi, Finland
96100, Finland

Τηλ : +358503460770
       

We have 3 guests and no members online

Χάρτης